โทร : 083-084-8701

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

          เมื่อตัดสินใจประกอบธุรกิจแล้วต้องตัดสินใจต่อไปอีกว่าจะจัดตั้งธุรกิจรูปแบบใด ที่จะสร้างตัวตนทางธุรกิจของเราได้อย่างเหมาะสมและเกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งประเภทธุรกิจ ขนาดและเงินทุนเป้าหมายของธุรกิจความจำเป็นในการบริหารจัดการข้อได้เปรียบเสียเปรียบและข้อปฏิบัติตามกฎหมายทางเลือกรูปแบบธุรกิจ

1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

     ธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นการลงทุนคนเดียว จัดตั้งธุรกิจง่าย กำไร-ขาดทุนรับผิดชอบคนเดียว คิด ตัดสินใจคนเดียว ทำให้รวดเร็วแต่อาจขาดความรอบคอบ สถานะทางกฎหมาย เรียกว่า บุคคลธรรมดา มีข้อบังคับ กฎหมายน้อย โดยธุรกิจบางประเภทต้องจดทะเบียนพาณิชย์ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล และอบต. ในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ เช่น การซื้อมาขายไป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การจำหน่ายเทป ซีดี

2. ธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกัน

     2.1 ห้างหุ้นส่วน เป็นการลงทุนของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงร่วมกันทำธุรกิจเพื่อแบ่งผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท
           • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุกคนที่ลงทุน และเป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
           • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยจำแนกความรับผิดชอบในหนี้สินของผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป กับประเภทที่ไม่จำกัดจำนวนโดยหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจ

            • ข้อดี มีการระดมทุนเพิ่มขึ้น มีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว ความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง
            • ข้อเสีย การระดมทุนเพื่อขยายกิจการทำได้ยากขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน

     2.2 บริษัท จำกัด จดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ก่อการจัดตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน ลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่ากันบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบถ้วน

            • ข้อดี จะทำให้ระดมทุนง่ายและมาก จำกัดความรับผิดชอบหนี้สิน การบริหารธุรกิจมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือสูง
            • ข้อเสีย มีขั้นตอนการจัดตั้ง และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามบริหารรูปคณะกรรมการ และบางเรื่องต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจไม่คล่องตัวในบางสถานการณ

( ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ )

 

 มุมความรู้ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิซ เอสเอ็มอี จำกัด

BIZ SME CO., LTD.

เพิ่มเพื่อน line id : @bizsme

Line id : @bizsme

สายด่วน : 083-084-8701
บริการ : รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูกทั่วประเทศ รวมทั้งบริการด้าน บัญชี-ภาษีอากร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อ่านต่อ...

..........................................................

Offie :  171/51 ซอยลาดพร้าว 80

          แขวง/เขต วังทองหลาง

          กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. 02-539-4929  Fax. 02-539-3098

e-mail : bizsmes@gmail.com

เปิดทำการ จ. - ศ. เวลา 8.30 - 17.00 น.

 จดทะเบียนบริษัท  2 edit business  3 end business 


  4 bookname business  5 doc business  6 parbook company 

โปรโมชั่น ! จดทะเบียนบริษัท

promotionBizsmes

 

โปรโมชั่น ! จดแก้ไขบริษัท

registration edit company promotion


 ปรึกษาฟรี ! : 083-084-8701

จดทะเบียนแบบไหนดี?

1mybusiness

 

บัญชี-ภาษี

2accounttax

3jobnotlike

จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองทำอย่างไร ?

6reg manual

 

การจดทะเบียนบริษัทกับเราง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

5 step for reg

 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

    ปัจจุบันนี้เราสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ภายในวันเดียว เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดให้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกันได้ และใช้ผู้เริ่มก่อตั้งเพียงแค่ 3 คน ก็จดได้แล้ว(เดิมใช้ 7 คน) และยังมีระบบการจดทะเบียนบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เปิดให้ใช้บริการแล้ว ช่วยเพิ่มช่องทางในการจดทะเบียนให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
     แต่สำหรับท่านที่ต้องการความ สะดวก รวดเร็วยิ่งกว่า เช่น ไม่มีเวลาไปจดเอง เอกสารยุ่งยาก ไม่อยากต่อคิวที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เข้าใจระบบ ไม่เข้าใจการจดแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจติดปัญหา เรื่องกฎหมาย เรื่องทุนจดทะเบียน เรื่องหุ้น เรื่องกรรมการ อำนาจลงนาม การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอื่นๆ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ ไว้ใจให้มืออาชีพอย่างเราจัดการเถอะครับ เพียงแค่ ปรึกษาเรา (083-084-8701) ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ปรึกษาเรา : Tel.02-539-4929 , Mobile: 083-084-8701
Line id : @bizsme

บริการของเรา

จดทะเบียนนิติบุคคล : เรามีบริการจดทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้

meeting      รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-หจก. ทั่วประเทศ

      รับจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม บริษัท-หจก. เช่น แก้ไขที่ตั้งบริษัท แก้ไขชื่อบริษัท แก้ไขกรรมการ แก้ไขวัตถุประสงค์ ฯลฯ

      รับจดทะเบียนแปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด

      รับดทะเบียนเลิกและเสร็จชำระบัญชีบริษัท-หจก.

 

จดทะเบียนอื่นๆ :

business coworkers ta a ha      จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

     check true รับจดทะเบียนประกันสังคม-ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

     check true รับจดทะเบียนพาณิชย์-จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

     check true จดทะเบียนขออนุญาต จำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่

     check true รับจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

     check true รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

contactetc

 

บัญชี-ภาษี :

      บริการด้านบัญชี-ภาษี

 

บริการอื่นๆ : 

      ขอหนังสือรับรองบริษัท

      จัดซื้อใบหหุ้น/ใบโอนหุ้น/สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น/สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

      ทำตรายาง

      บริการจัดหาออฟฟิศให้เช่า สำนักงานให้เช่า สำนักงานเสมือนให้เช่า สำนักงานให้เช่า สำนักงานเสมือนให้เช่า

 

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png5.png3.png9.png0.png7.png
วันนี้50
เมื่อวานนี้455
อาทิตย์นี้2860
เดือนนี้9382
รวม453907

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน

 search biz dbd        search biz rd       

   accounting       hotservice2