โทร : 083-084-8701

head pbook

จำหน่าย สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบหุ้น สัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด

ชุดละ 500 ฿ ซื้อเเลย

 

botton buyการจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

(สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด)


          ให้จัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้นดูได้ระหว่างเวลาทำการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม

ถ้าไม่จัดทำ ไม่เก็บรักษา หรือไม่ให้ผู้ถือหุ้นดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีความผิด

ปรับ !

           บริษัท ไม่เกิน 20,000 บาท           กรรมการ ไม่เกิน 50,000 บาท 

 

          นอกจากนี้ ยังต้องจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของหุ้นและจะเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบบาท โดยรายละเอียดในใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท หมายเลขหุ้น มูลค่าของหุ้น ชำระค่าหุ้น แล้วหุ้นละเท่าใด มีชื่อของผู้ถือหุ้นหรือคำว่าใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ และให้กรรมการลงลายมือชื่อด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งคนพร้อมประทับตราบริษัท

ถ้าไม่ทำใบหุ้น หรือเรียกค่าธรรมเนียมเกินหรือมีรายละเอียดในใบหุ้นไม่ครบถ้วนมีความผิด

ปรับ !

          บริษัท ไม่เกิน 10,000 บาท           กรรมการ ไม่เกิน 50,000 บาท 


ซื้อใบหุ้นได้ที่ไหน? ซื้อสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ที่ไหน?

ท่านสามารถซื้อได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ใช้บริการจัดซื้อกับทางเราได้นะครับ ชุดละ 500 บาท

รูปภาพตัวอย่าง : ใบหุ้น | สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น | ใบสัญญาโอนหุ้น

 2 re   1 re   3 re

 

ซื้อใบหุ้นภาษาไทย-อังกฤษ ได้ที่ไหน ?

ท่านสามารถซื้อกับเราได้ เรามีใบหุ้นไทย อังกฤษ ดังรูปตัวอย่าง : ใบหุ้นภาษาไทย-อังกฤษ

2 re th en

  

 

วิธีการสั่งซื้อ ใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบโอนหุ้นกับเรา

 

1) ชำระเงิน ตามจำนวนที่สั่งซื้อ และบวกค่าจัดส่ง 20 บาท

     เช่น ต้องการ 2 ชุด = (2x500)+20 = 1,020 บาท

    โอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้

2) แจ้งชำระค่าบริการ ได้ที่ Line id : @bizsme

3) หลังจากได้รับแจ้งการโอนเงินแล้ว ทางเราจึงจะรีบจัดส่งให้ท่านทันที

 


 หรือ สั่งซื้อผ่าน shopee ที่ลิ้งค์นี้ได้เลยครับ https://shopee.co.th/bizsmes

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ line id : @bizsme