บริการ : จดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
    Line id @bizsmes
 
    Hot Line : 083-084-8701

การจดทะเบียนนิติบุคคลกับเรา

บริการ : จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดหจก จดเปิดบริษัท จดเปิดหจก

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

business coworkers ta a ha

     1) ธุรกิจเจ้าของคนเดียว(บุคคลธรรมดา)

     2) ธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกัน(นิติบุคคล)

 

ซึ่งในบทความนี้เราจะกล่าวเฉพาะการจดทะเบียนธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกัน(นิติบุคคล) มี 2 รูปแบบที่เรารับจดให้ท่าน คือ จดทะเบียนบริษัทจำกัด และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

<< ดูโปรโมชั่นและอัตราค่าจดทะเบียน คลิ๊กที่นี่ click here >>

     ปัจจุบันนี้เราสามารถ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ภายในวันเดียว เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดให้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกันได้ และใช้ผู้เริ่มก่อตั้งเพียงแค่ 3 คน ก็จดได้แล้ว(เดิมใช้ 7 คน)

     ส่วนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดก็เช่นกันจดจัดตั้งเสร็จได้ภายในวันเดียวและใช้ผู้เริ่มก่อตั้งเพียงแค่ 2 คน ก็จดได้แล้ว และแถมปัจจุบันนี้ ยังมีระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) เปิดให้ใช้บริการแล้ว ช่วยเพิ่มช่องทางในการจดทะเบียนให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

manheadspin     แต่ในความเป็นจริงแล้วการจดจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวนั้นก็ไม่ง่ายเลย ถ้าท่านยังไม่มีความชำนาญพอ เพราะท่านต้องเตรียม ต้องทำสิ่งเหล่านี้เสียก่อนจึงจะไปยื่นจดทะเบียนบริษัท เสร็จในวันเดียวได้ เช่น การจองชื่อ การพิมพ์แบบฟอร์มจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน การแบ่งหุ้น กรรมการอำนาจลงนาม ตราประทับ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอื่นๆ  มิใช่มีคนครบ 3 คน แล้วเดินทางไปจดบริษัทได้เลย ผมขอบอกท่านตรงนี้ได้เลยว่า วันเดียวไม่จบแน่นอนครับ แม้กระทั่งการจดทะเบียนบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) ก็เช่นกัน ก็ต้องศึกษาขั้นตอนโดยละเอียด หากท่านยังไม่ชำนาญพอ ก็จะทำให้ท่านเริ่มต้นธุรกิจล่าช้าออกไป

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองทำอย่างไร? จดทะเบียนบริษัทกับเราทำอย่างไร?

 ตารางขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทต่อไปนี้ จะแบ่งเป็น 3 ช่องทางคือ

   ช่องทางที่ 1 : ขั้นตอน การจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง แบบยื่นเอกสารโดยตรง (Walk in)

   ช่องทางที่ 2 : ขั้นตอน การจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration)

   ช่องทางที่ 3 : ขั้นตอน การจดทะเบียนบริษัทกับเรา

 

 

 ช่องทางที่ 1 :

ขั้นตอน การจดทะเบียนบริษัท

ด้วยตัวเอง

แบบยื่นเอกสารโดยตรง

(Walk in)

ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์

 

reg1img

ช่องทางที่ 1 : ขั้นตอน การจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง แบบยื่นเอกสารโดยตรง (Walk in)

1)จองชื่อบริษัท จองชื่อห้างหุ้นส่วน

   จองชื่อผ่านเว็บกระทรวงพาณิชย์ คลิ๊กที่นี่  หรือจองชื่อผ่านเรา คลิ๊กที่นี่

2)download&Print เอกสาร และ สั่งทำตราประทับบริษัท : เมื่อชื่อผ่านแล้วค่อยทำเอกสารและตราประทับ(อ่านกฎการทำตราประทับ คลิ๊กที่นี่) download เอกสารจดทะเบียน คลิ๊กที่นี่

(หรือต้องการให้เราทำเอกสารให้ เรามีบริการพิมพ์เอกสารจดบริษัทราคา 2,500 บาท พิมพ์เอกสารจด หจก 1,900 บาท)

3)ให้ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนลงนามในเอกสารและประทับตรา

4)เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง มีสิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้

   - ใบจองชื่อ

   - ฟอร์มเอกสารจดทะเบียนบริษัททั้งหมดที่เซ็นแล้ว

   - สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมก่อตั้งทุกคน

   - ตราประทับบริษัท/หจก

   - แผนที่ตั้ง

5)เดินทางไปยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทต่อหน้านายทะเบียน ณ กระทรวงพาณิชย์ หรือพาณิชย์จังหวัด ณ ภูมิลำเนาที่บริษัท/หจก ตั้งอยู่ ซึ่งขั้นตอนการยื่นจดบริษัททั้งหมด ณ กระทรวงพาณิชย์ เสร็จได้ภายในวันเดียว

คำแนะนำ : การเดินทางไปยื่นจดเราแนะนำให้ไปแต่เช้าเพราะคิวแต่ละวันค่อนข้างเยอะ และให้ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนไปด้วยหากมิได้มีการมอบอำนาจ หรือกรณีมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทน ต้องมีผู้รับรองลายมือชื่อ เซ็นรับรองเอกสารด้วย เช่น ทนาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นต้น พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน/ใบอนุญาต ของผู้รับรอง

หากเตรียมพร้อมทุกอย่างที่กล่าว และเอกสารเรียบร้อยไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ก็สามารถจดเสร็จได้ภายในวันเดียวเลย ก็คือวันที่เดินทางไปยืนจดนั่นเองครับ

 

 

ช่องทางที่ 2 :

ขั้นตอน การจดทะเบียนบริษัท

ด้วยตัวเอง

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(E-Registration)

 

reg2img

 

 

ช่องทางที่ 2 : ขั้นตอน การจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration)

1)ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนลงทะเบียนเข้าระบบ E-Registration คลิ๊กที่นี่

2)นำเอกสารไปยืนยันตัวตนต่อหน้านายทะเบียน ณ กระทรวงพาณิชย์ หรือ พาณิชย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน

3)ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนยืนยัน E-mail ที่แต่ละท่านได้กรอกไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยเข้าไปดู E-mail เพื่อกดยืนยัน

4)ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เข้าสู่ระบบ คลิ๊กที่นี่  เพื่อกรอกรายละเอียด การจดจัดตั้งบริษัท

5)รอผลอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วจะมีอีเมลแจ้งผลไปที่อีเมลกรรมการ ผู้ที่กรอกข้อมูล

6)เมื่ออนุมัติแล้วให้ทุกคน "ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์" โดยให้กรรมการคนเดิมเข้าระบบ และกดปุ่มลงลายมือชื่อให้แต่ละคน จะมี SMS-OTP แจ้งไปยังเบอร์มือถือแต่ละท่าน ให้ท่านกรอกเลขนั้นเข้าระบบภายใน 300 วินาที

7)เมื่อลงลายมือชื่อครบทุกคนแล้ว ให้ยื่นเรื่องและ Print ใบเสร็จออกมาชำระเงินได้ทันที

8)รอผลอนุมัติทางอีเมล เมื่ออนุมัติแล้วท่านจะสามารถ Print หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และเริ่มต้นธุรกิจของท่านได้ทันที

หมายเหตุ : เมื่อจดผ่านแล้วท่านค่อยไปทำตราประทับบริษัทตามที่ท่านได้ส่งรูปแบบเข้าในระบบไป

 

 

ช่องทางที่ 3 : 

ขั้นตอน การจดทะเบียนบริษัทกับเรา

3 step for reg

 

ช่องทางที่ 3 : ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทกับเรา

   1) ติดต่อเรา(Line id : bizsmes)

   2) ส่งข้อมูลให้เราและเซ็นเอกสาร

   3) รอรับเอกสารสำคัญเริ่มต้นธุรกิจของท่านได้ทันที

 HOT LINE : 083-084-8701 

 


  Promotion ! 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด จดหจก. กับเราวันนี้

ค่าบริการพิมพ์เอกสารจดทะเบียนบริษัท 2,500 บาท

ค่าบริการพิมพ์เอกสารจดห้างหุ้นส่วนจำกัด 1,900 บาท

(ดูรายละเอียดประกอบได้จากตารางอัตราค่าบริการด้านล่าง)

 

จากตารางอัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัท

ท่านสามารถเลือกใช้ บริการจดทะเบียนบริษัทกับเราได้ 3 ช่องทาง

 

ซึ่งหากจะถามว่า จดทะเบียนบริษัทแบบไหน สะดวก สบายที่สุด ราคาไม่แพง ?

เราแนะนำให้จด ช่องทางที่ 1: จดทะเบียนบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ E-Registration หรือ จดบริษัทออนไลน์ หากท่านใช้บริการกับเรา ท่านไม่ต้องเซ็นต์เอกสารเยอะแยะมากมาย ไม่ต้องเดินทางเสียเวลาไปต่อคิวที่กระทรวงพาณิชย์ สะดวก สบาย ราคาไม่แพง

 

และหากจะถามว่า จดทะเบียนบริษัทแบบไหนเร็วที่สุด ?

เราแนะนำให้จด ช่องทางที่ 2: จดทะเบียนบริษัทแบบด่วน เพราะยื่นเอกสารวันไหนก็เสร็จวันนั้นเลย เราสามารถจดเสร็จภายในวันเดียวได้ หากท่านใช้บริการกับเรา เรามีทีมงานวิ่งไปจดทะเบียนจองคิวแต่เช้าที่กระทรวงพาณิชย์ และจะได้คิวแรกเสมอ เพราะทีมงานเราตื่นเช้ามาก

 

และหากจะถามอีกว่า จดทะเบียนบริษัทแบบไหนถูกที่สุด ?

เราแนะนำให้จด ช่องทางที่ 3 : เรามี บริการทำเอกสารจดทะเบียนบริษัท จัดส่งให้ทางอีเมล หรือ ทางอีเอ็มเอส ให้ท่าน และท่านสามารถไปยื่นจดด้วยตัวท่านเองจะทำให้ประหยัดที่สุดครับ เพราะราคาค่าทำเอกสารเราคิดไม่แพง และพร้อมจะให้คำปรึกษาและแก้ไขจนกว่าท่านจะจดเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 


ทำไมต้องใช้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับเรา ?

1)เราช่วย ลดขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทที่ยุ่งยากให้ท่านได้ สะดวก สบาย

2)เราช่วยให้ท่าน ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องต่อคิวรอที่กระทรวงพาณิชย์

3)เราช่วยให้ท่าน ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเอกสาร เรื่องกฎหมาย เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

4)เรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาท่านด้วยความจริงใจ ภายใต้สโลแกน

     "สะดวก รวดเร็ว โปรงใส ใส่ใจในบริการ โดย ทีมงานมืออาชีพ"

5)เราคือผู้เชียวชาญด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททุกช่องทาง

    - ไม่ว่าจะจดแบบยื่นเอกสารโดยตรง หรือบริการทำเอกสารจดทะเบียน เรามีทีมงานทำเอกสารให้ท่านเสร็จได้ภายใน 2 ชม. และนัดเซ็นเอกสาร หรือ ส่งเอกสารให้ท่านได้ทันที

    - หรือจดทางอิเล็กทรอนิกส์ เรามีอีเมลฟรี ให้ท่านคนละ 1 Account เพื่อใช้สำหรับจดทะเบียน

6)เราสามารถ บริการจดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั่วประเทศ

 

เรื่องจดทะเบียนบริษัท ไว้ใจให้มืออาชีพอย่างเราจัดการเถอะครับ

ปรึกษาเรา : Tel.02-539-4929 Mobile: 083-084-8701

Line id : bizsmes   หรือ  @bizsmes

 

ทีมงานเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านจะใช้บริการกับเราในเร็วๆ นี้...

 

 

คำค้นหา : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดบริษัท จดเปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดหจก จดเปิดหจก จดห้างหุ้นส่วน จดเปิดห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

 

 

   search biz dbd     search biz rd      etracking2    

  accounting hotservice2