บริการ : จดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
    Line id @bizsmes
 
    Hot Line : 083-084-8701

head pbook

 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบหุ้น สัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด

ชุดละ 500 ฿  ซื้อเลย

 

การจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นbotton buy

(สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด)


          ให้จัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้นดูได้ระหว่างเวลาทำการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม

         ถ้าไม่จัดทำ ไม่เก็บรักษา หรือไม่ให้ผู้ถือหุ้นดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีความผิด ปรับ!

            บริษัท ไม่เกิน 20,000 บาท
            กรรมการ ไม่เกิน 50,000 บาท

 

          นอกจากนี้ ยังต้องจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของหุ้นและจะเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบบาท โดยรายละเอียดในใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท หมายเลขหุ้น มูลค่าของหุ้น ชำระค่าหุ้น แล้วหุ้นละเท่าใด มีชื่อของผู้ถือหุ้นหรือคำว่าใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ และให้กรรมการลงลายมือชื่อด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งคนพร้อมประทับตราบริษัท

          ถ้าไม่ทำใบหุ้น หรือเรียกค่าธรรมเนียมเกินหรือมีรายละเอียดในใบหุ้นไม่ครบถ้วนมีความผิด ปรับ!

            บริษัท ไม่เกิน 10,000 บาท
            กรรมการ ไม่เกิน 50,000 บาท


  ซื้อใบหุ้นได้ที่ไหน? ซื้อสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ที่ไหน?

  เรามีจำหน่ายท่าน ชุดละ 500 บาท

  รูปภาพตัวอย่าง : สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใบหุ้น ใบโอนหุ้น

   

                         1 re             

      

  วิธีการสั่งซื้อ ใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบโอนหุ้นกับเรา


  1) ชำระเงิน ตามจำนวนที่สั่งซื้อ และบวกค่าจัดส่ง EMS 70 บาท

       เช่น ต้องการ 2 ชุด = (2x500)+70 = 1,070 บาท

      โอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้

  BiZSMEs-Acc

  2) แจ้งชำระค่าบริการ ได้ที่ Line id : bizsmes  หรือ @bizsmes

  3) หลังจากได้รับแจ้งการโอนเงินแล้ว ทางเราจึงจะรีบจัดส่งให้ท่านทันที

   


   สอบถามเพิ่มเติมที่ line id : bizsmes หรือ @bizsmes


  คำค้นหา : สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบหุ้น ซื้อสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ขายสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซื้อสมุดหุ้น ขายสมุดหุ้น ขายใบหุ้น ซื้อใบหุ้น

   

 

   search biz dbd     search biz rd      etracking2    

  accounting hotservice2